ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αριστομένους (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μουσταφάπασα

Ο οικισμός Λόι προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Στρέφι προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Σαμπάκαλφα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Κουτήφαρης προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Ζαπάντι προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Δρογκάρι προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Αβραμιόν αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισμαήλ αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαντζαλί αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάστεμη αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλιππάκι αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Αριστομένους αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενοδοχείον αποσπάται από το δήμο Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλβάτσο αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουκάδα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολαίνα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτενα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκραινα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάσος αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζούκα αποσπάται από το δήμο Τομέως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μουσταφάπασα στον οικισμό Πολαίνα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ξενοδοχείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δάσος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατζούκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 15Α - 05/06/1848

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πολαίνα στον οικισμό Κουτήφαρης

ΦΕΚ 29Α - 14/08/1863

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κουτήφαρης στον οικισμό Μουσταφάπασα

ΦΕΚ 41Α - 14/09/1871

Ο οικισμός Μουσταφάπασα του δήμου μετονομάζεται σε Αριστομένης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Στέρνα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Χαμουζά προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βούτενα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Άνω Βούτενα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Κάτω Βούτενα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βελίκα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Χορεύτρα προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χαλβάτσο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλβάτσου

Ο οικισμός Πολαίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολαίνης

Ο οικισμός Αριστομένης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αριστομένους

Ο οικισμός Λόι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λοΐου

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρεφίου

Ο οικισμός Χάστεμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χάστεμης

Ο οικισμός Αβραμιόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβραμιού

Ο οικισμός Μάκραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Κουλυκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Πουλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλβάτσου

Ο οικισμός Άνω Βούτενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πολαίνης

Ο οικισμός Κάτω Βούτενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πολαίνης

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αριστομένους

Ο οικισμός Χαμουζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αριστομένους

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αριστομένους

Ο οικισμός Κουτήφαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αριστομένους

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοΐου

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοΐου

Ο οικισμός Σαμπάκαλφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοΐου

Ο οικισμός Νεοχώρι Αριστομένους αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Φιλιππάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Χαντζαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο οικισμός Ισμαήλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αβραμιού

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αριστομένους (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αριστομένης από το δήμο Αριστομένους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαμουζά αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτήφαρης αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Κουτήφαρης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτήφαρη

Ο οικισμός Χαμουζά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πουλιτσίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ζαπάντι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυόβρυση

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αριστομένης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αριστομένους

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv