ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαρακινίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαρακίνιον από το δήμο Γόρτυνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αιγλένοβα αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοκορίτσα αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κοκορίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τρεστενών

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αιγλένοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυόνερον

ΦΕΚ 315Α - 04/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σαρακίνιον στον οικισμό Παλαιόκαστρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιοκάστρου

Κ. Παλαιοκάστρου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 315Α - 04/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρακινίου

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιόκαστρον στον οικισμό Σαρακίνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σαρακινίου

Κ. Σαρακινίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρακίνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv