ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοκορά (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοκοράς από το δήμο Ηραίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αναζήρι αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαρδάκι αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 184Α - 08/05/1939

Ο οικισμός Αναζήρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρών Ηραίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοκοράς της κοινότητας διορθώνεται σε Κοκκοράς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοκκορά

Κ. Κοκκορά (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοκορά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκοράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Μπαρδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv