ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ράφτι (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ράφτι από το δήμο Ηραίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αραμουζά αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αραμουζά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγάλω

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Ο οικισμός Ράφτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ράφτης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ράφτη

Κ. Ράφτη (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 135Α - 25/07/1985

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ράφτι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Αγάλω αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv