ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σέρβου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέρβος από το δήμο Ηραίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λυκούρεσης αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αράπηδες αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 328Α - 27/09/1930

Ο οικισμός Λυκούρεσης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκούρεση

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αράπηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Σέρβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv