ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρενεσίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρένεσι από το δήμο Τροπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπέχρου αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ρένεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκι

Ο οικισμός Μπέχρου της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαναράκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστρακίου

Κ. Καστρακίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρενεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Ο οικισμός Φαναράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv