ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεβιδίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεβίδι από το δήμο Ορχομενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καλπάκι αποσπάται από την κοινότητα Μποντιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από την κοινότητα Μποντιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πλέσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβιδίου

ΦΕΚ 17Α - 16/01/1934

Ο οικισμός Καλπάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλπακίου

Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλπακίου

16/10/1940

Ο οικισμός Πλέσσα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 157Α - 02/08/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λεβιδίου

Δ. Λεβιδίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 157Α - 02/08/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λεβιδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Κανδήλας αποσπάται από την κοινότητα Κανδήλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από την κοινότητα Κανδήλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διακόπι αποσπάται από την κοινότητα Κανδήλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργου Ρέμα αποσπάται από την κοινότητα Κανδήλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαράς αποσπάται από την κοινότητα Καρδαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Κώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα Λίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορχομενός αποσπάται από την κοινότητα Ορχομενού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από την κοινότητα Ορχομενού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από την κοινότητα Παναγίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχέρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από την κοινότητα Δάρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωτούσσα αποσπάται από την κοινότητα Χωτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Πύργου Ρέμα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Έλατος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρδαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Ορχομενός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Χωτούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Διακόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Λεβίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Μονή Κανδήλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv