ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζουλατίκων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζουλάτικα από το δήμο Ηραίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραχασάνι αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Ηραίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζουλάτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετορράχη

Ο οικισμός Καραχασάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Όχθια

Ο οικισμός Μπούγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινοράχη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αετορράχης

Κ. Αετορράχης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζουλατίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Κοκκινοράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv