ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νυμφασίας (Αρκαδίας)

05-11-1835

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βυτίνα από το δήμο Μεθυδρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο Μεθυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 76Α - 18/12/1836

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο Μεθυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεμνίτσα αποσπάται από το δήμο Μεθυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από το δήμο Μεθυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρζενίκος αποσπάται από το δήμο Μεθυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Κερνίτσης προσαρτάται στο δήμο Νυμφασίας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων προσαρτάται στο δήμο Νυμφασίας

Ο οικισμός Γκιούσι προσαρτάται στο δήμο Νυμφασίας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Βυτίνα Κάτω προσαρτάται στο δήμο Νυμφασίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βυτίνα Κάτω του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γκιούσι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανίτσης

Ο οικισμός Βυτίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυτίνης

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυργακίου

Ο οικισμός Μονή Κερνίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βυτίνης

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βυτίνης

Ο οικισμός Νεμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργακίου

Ο οικισμός Γαρζενίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργακίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γρανίτσης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρανίτσα από το δήμο Νυμφασίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Γκιούσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρανίτσης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γρανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νυμφασία

Ο οικισμός Γκιούσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναγίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νυμφασίας

Κ. Νυμφασίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρανίτσης

ΦΕΚ 45Α - 19/02/1932

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παναγίτσας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νυμφασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βυτίνας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv