ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρεντεμπούγας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρεντεμπούγα από το δήμο Τροπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βρεντεμπούγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροσυκιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυροσυκιάς

Κ. Μαυροσυκιάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρεντεμπούγας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μαυροσυκιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δόξα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δόξης

Κ. Δόξης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαυροσυκιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv