ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπεζενίκου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεζενίκον από το δήμο Ορχομενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπεζενίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βλαχέρνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βλαχέρνης

Κ. Βλαχέρνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεζενίκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv