ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Άγαλης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Άγαλη από το δήμο Νάσων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Άνω Άγαλη αποσπάται από την κοινότητα Κώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Κάτω Άγαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λίμνη

Ο οικισμός Άνω Άγαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλατος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λίμνης

Κ. Λίμνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Άγαλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβιδίου

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv