ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαμπρικίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαμπρίκι από το δήμο Φλεσσιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βεριστιά αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σαμπρίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεταξάδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεταξάδας

Κ. Μεταξάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαμπρικίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Βεριστιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Ο οικισμός Μεταξάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv