ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κοντοβαζαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κοντοβάζαινα

Ο οικισμός Μπουκοβίνα προσαρτάται στο δήμο Κοντοβαζαίνης

Ο οικισμός Δίβριτσα προσαρτάται στο δήμο Κοντοβαζαίνης

Ο οικισμός Δεχούρι προσαρτάται στο δήμο Κοντοβαζαίνης

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Δ. Κοντοβαζαίνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ελευσίνος

Δ. Ελευσίνος (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κοντοβαζαίνης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Παραλογγοί αποσπάται από το δήμο Πανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο Πανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαρίτσι αποσπάται από το δήμο Πανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Πανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτσης αποσπάται από το δήμο Πανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιμάχι αποσπάται από το δήμο Πανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο Θελπούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάχλια αποσπάται από το δήμο Θαλιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκαρύταινα αποσπάται από το δήμο Θαλιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Συριάμον αποσπάται από το δήμο Θαλιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδογορά προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δεχούρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σταυρί του δήμου καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Πέρα Συριάμον του δήμου διορθώνεται σε Συριάμον

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Παναγουλέϊκα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Παραλογγοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλογγών

Ο οικισμός Βελιμάχι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελιμαχίου

Ο οικισμός Καρδαρίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδαριτσίου

Ο οικισμός Κοντοβάζαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντοβαζαίνης

Ο οικισμός Ξηροκαρύταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροκαρυταίνης

Ο οικισμός Δίβριτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διβρίτσης

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρακίου

Ο οικισμός Βούτσης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βούτση

Ο οικισμός Βάχλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάχλιας

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παραλογγών

Ο οικισμός Συριάμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαρυταίνης

Ο οικισμός Παναγουλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαρυταίνης

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαρυταίνης

Ο οικισμός Μπουκοβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μοναστηρακίου

Το όνομα του οικισμού Παναγουλέϊκα Καλύβια του δήμου διορθώνεται σε Παναγουλέϊκα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κοντοβαζαίνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοντοβάζαινα από το δήμο Ελευσίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοντοβάζαινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κοντοβαζαίνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv