ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φλεσσιάδος (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παιδεμένον

Ο οικισμός Αλικοντούζι προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Σαμπρίκι προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Βεριστιά προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

Ο οικισμός Στυλιανός προσαρτάται στο δήμο Φλεσσιάδος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λιγούδιστα αποσπάται από το δήμο Κενηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από το δήμο Κενηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλαρία αποσπάται από το δήμο Κενηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο Κενηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο Κενηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγορέλιτζα αποσπάται από το δήμο Κενηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαργαλιάνοι αποσπάται από το δήμο Πλαταμώδους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανίτσα αποσπάται από το δήμο Πλαταμώδους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλώκα Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο Πλαταμώδους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζούστα αποσπάται από το δήμο Πλαταμώδους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Πλαταμώδους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νήσος Πρώτη αποσπάται από το δήμο Πλαταμώδους και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παιδεμένον στον οικισμό Λιγούδιστα

ΦΕΚ 45Α - 23/11/1855

Ο οικισμός Γαργαλιάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πλαταμώδους

Ο οικισμός Πανίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Φλώκα Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Μουζούστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Νήσος Πρώτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

Ο οικισμός Αγορέλιτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταμώδους

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Τσιφλίκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καβαλλαρία του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Φλεσσιάδος (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Φλεσσιάδος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Παιδεμένον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παιδεμένου

Ο οικισμός Σαμπρίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαμπρικίου

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουζακίου

Ο οικισμός Λιγούδιστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιγουδίστης

Ο οικισμός Αλικοντούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παιδεμένου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαμπρικίου

Ο οικισμός Βεριστιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαμπρικίου

Ο οικισμός Στυλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιγουδίστης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Παιδεμένου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παιδεμένον από το δήμο Φλεσσιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλικοντούζι αποσπάται από το δήμο Φλεσσιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 208Α - 03/06/1915

Ο οικισμός Παιδεμένον της κοινότητας μετονομάζεται σε Φλεσιάδα

ΦΕΚ 208Α - 03/06/1915

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φλεσιάδος

Κ. Φλεσιάδος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 208Α - 03/06/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παιδεμένου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αλικοντούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιό Λουτρόν

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Παλαιό Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Λουτρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλεσιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv