ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγρινίου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγρίνιον

Ο οικισμός Παλαιόπυργος προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Τζέλου προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Δοκίμιον προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σπολάϊτα προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ζαπάντι προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παλαιόπυργος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζέλου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελάουστα προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σμολιανά προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Δ. Αγρινίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγρίνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγρινίου

Ο οικισμός Δοκίμιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δοκιμίου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων

Ο οικισμός Σπολάϊτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπολάϊτας

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρινίου

Ο οικισμός Σμολιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρινίου

Ο οικισμός Βελάουστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρινίου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αγρινίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγρίνιον από το δήμο Αγρινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο Αγρινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σμολιανά αποσπάται από το δήμο Αγρινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελάουστα αποσπάται από το δήμο Αγρινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Σμολιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμολιανών

ΦΕΚ 49Α - 14/02/1923

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαπαντίου

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγρινίου

Δ. Αγρινίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 49Α - 14/02/1923

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγρινίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βελάουστα του δήμου μετονομάζεται σε Πυργί

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καμαρούλα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Ταμπακόμυλοι και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Λειβαδάκια και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 239Α - 22/07/1929

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Λειβαδάκια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ταμπακόμυλοι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Διαμανταίικα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Μπούζιον και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Μπίτσοβος και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Σχίνος και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Μπίτσοβος του δήμου μετονομάζεται σε Λεύκα

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγυλαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Γιαννούζι και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Δύο Ρέματα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Λιαγκαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 66Α - 22/05/1963

Ο οικισμός Καμαρούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρούλας

ΦΕΚ 53Α - 16/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δημήτριος Πατίλης και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Δύο Ρέματα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγρίνιον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Βελούχι και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

Αναγνώριση του οικισμού Πατουλιά και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 45Α - 16/04/1984

Ο οικισμός Δημήτριος Πατίλης του δήμου μετονομάζεται σε Ελευθερία

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Ακροπόταμος και προσάρτησή του στο δήμο Αγρινίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκίμιον αποσπάται από την κοινότητα Δοκιμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Δοκιμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρούλα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοπύλια αποσπάται από την κοινότητα Καμαρούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα αποσπάται από την κοινότητα Σκουτεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραΐνα αποσπάται από την κοινότητα Σκουτεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σπολάϊτα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολη αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Χώρα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματογιανναίικα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηράκια αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγαράκι αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτερά αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλεβρός αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροβασίλης αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκερασιά αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτομένα αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκούλια αποσπάται από το δήμο Παναιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρέσιακον αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισορρεύματα αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Αγγελοκάστρου αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυσιμάχεια αποσπάται από το δήμο Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερομάννα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιάς αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυγανιά αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρά Βγένα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτον αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούστρα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τραγάνα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δογρή αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύον Νερόν αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραβόλα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρά Λογκά αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεκούλα αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλόβραχος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρωναίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάκορφον αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκόσκαλα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαργιάδα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόκρη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικό αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδαίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάπατο αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραμαναίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς Γούναρη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοβολακίτικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλάκια αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουναίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχούνη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίον αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελανίτης αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακριδαίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσινιάτικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεντίνη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακώματα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπασδουναίικα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάραμα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Δευτέρα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόλογγος αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλιτίνα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρια αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομύτη αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκαι αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίγανη αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράτος αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουργιώτισσα αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσούκιον αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιόφυτον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταίικα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λωλέικα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζευγαράκιον αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγαράκιον αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρετσαίικα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδάται αποσπάται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοζεύγαρον αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καζαναίικα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινού αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνιάς αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαράντη αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλού αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μακρινού αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψορράχη αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτελαίικα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μετάπα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιλιγιανναίικα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριχώνιον αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκραι αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρρέϊκα αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσπαι αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναιτώλιον αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βλοχός αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αβόρανη αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Ματαράγκας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Παραβόλας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv