ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αβαρίκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αβαρίκος από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αβαρίκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατύπορον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατυπόρου

Κ. Πλατυπόρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αβαρίκου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κατάκωλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πλατυπόρου

16/10/1940

Ο οικισμός Κατάκωλον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Πλατύπορον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αβαρίκος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αβαρίκου

Κ. Αβαρίκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλατυπόρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβαρίκου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβαρίκου

05/04/1981

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αβαρίκος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Αβαρίκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv