ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τέρνοβας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τέρνοβα από το δήμο Κλεπαΐδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από το δήμο Κλεπαΐδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβώρανης

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Τέρνοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δενδροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δενδροχωρίου

Κ. Δενδροχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τέρνοβας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δενδροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv