ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλατάνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλάτανος από το δήμο Προσχίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρτοτίβα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βονώρτα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σέλτσα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Αρτοτίβα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρτοτίβας

Ο οικισμός Σέλτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρτοτίβας

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Διασελάκι αποσπάται από την κοινότητα Αρτοτίβας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Βονώρτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βονώρτης

ΦΕΚ 120Α - 19/04/1930

Ο οικισμός Βονώρτα αποσπάται από την κοινότητα Βονώρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Διασελάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Διασελλάκιον

ΦΕΚ 130Α - 04/05/1951

Ο οικισμός Διασελλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διασελλακίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Βονώρτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Πλάτανος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πλατάνου

Ο οικισμός Κάτω Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv