ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ναυπάκτου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ναύπακτος (Λεπαντό)

Ο οικισμός Μεχμετάκι προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Δένδρον προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Φροξυλιά προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Μαμουλάδα προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Βαμβακού προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Βελβίνα προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Σκάλα προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Παλαιοχωράκιον προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Νεόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Βρόστιανη προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Δάφνη προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Καλαβρούζα προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

28-02-1841

Ο οικισμός Γαβρολίμνη αποσπάται από το δήμο Καλυδώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δένδρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φαμήλα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπήγαδον προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Μαμάκον προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Μπεζαϊδές προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Βασιλική προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μεχμετάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντίρριον προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Αφροδίτη προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Πιτσιναίικα προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Ρίζα προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντίρριον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντίρριον προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Δ. Ναυπάκτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αντίρριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντιρρίου

Ο οικισμός Βομβοκοί ή Βομβοκού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βομβοκών

Ο οικισμός Βρόστιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρόστιανης

Ο οικισμός Γαβρολίμνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαβρολίμνης

Ο οικισμός Καλαβρούζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαβρούζας

Ο οικισμός Κοζίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοζίτσης

Ο οικισμός Μαμουλάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαμουλάδας

Ο οικισμός Ναύπακτος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ναυπάκτου

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκάλας

Ο οικισμός Φαμήλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαμήλας

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρίζας

Ο οικισμός Πιτσιναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρόστιανης

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαβρούζας

Ο οικισμός Φροξυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαμουλάδας

Ο οικισμός Μπεζαϊδές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ναυπάκτου

Ο οικισμός Αφροδίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ναυπάκτου

Ο οικισμός Παλαιοχωράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Ξηροπήγαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Νεόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκάλας

Ο οικισμός Μαμάκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Βελβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μούϊ Αγίου Γεωργίου

Το όνομα του οικισμού Βαμβακού του δήμου διορθώνεται σε Βομβοκοί ή Βομβοκού

Το όνομα του οικισμού Ναύπακτος (Λεπαντό) του δήμου διορθώνεται σε Ναύπακτος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ναυπάκτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ναύπακτος από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπεζαϊδές αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αφροδίτη αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Ο οικισμός Μπεζαϊδές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γαβρολίμνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βαρούσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναυπάκτου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοπαναγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναυπάκτου

Αναγνώριση του οικισμού Δένδρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ναυπάκτου

Ο οικισμός Βαρούσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπακτος της κοινότητας

16/10/1940

Ο οικισμός Αφροδίτη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπακτος της κοινότητας

ΦΕΚ 78Α - 30/03/1945

Ο οικισμός Βελβίνα αποσπάται από την κοινότητα Μολυκρείου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ναυπάκτου

Δ. Ναυπάκτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ναυπάκτου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Βελβίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελβίνας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ελαιοστάσιον και προσάρτησή του στο δήμο Ναυπάκτου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκα και προσάρτησή του στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Δένδρος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπακτος του δήμου

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπακτος του δήμου

Ο οικισμός Ελαιοστάσιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπακτος του δήμου

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοπαναγιάς

05/04/1981

Ο οικισμός Λεύκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ναύπακτος του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελβίνα αποσπάται από την κοινότητα Βελβίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφηκαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχομάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχομάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέφυρα Μπανιά αποσπάται από την κοινότητα Βλαχομάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βομβοκού αποσπάται από την κοινότητα Βομβοκούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από την κοινότητα Βομβοκούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Βομβοκούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Βομβοκούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα Βομβοκούς αποσπάται από την κοινότητα Βομβοκούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιάς αποσπάται από την κοινότητα Λυγιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαμουλάδα αποσπάται από την κοινότητα Μαμουλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμουλάδα αποσπάται από την κοινότητα Μαμουλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα Νεοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Νεοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπήγαδον αποσπάται από την κοινότητα Ξηροπηγάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Παλαιοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Πιτσιναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα Πιτσιναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσιναίικα αποσπάται από την κοινότητα Πιτσιναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριγάνι αποσπάται από την κοινότητα Ριγανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από την κοινότητα Ριγανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Ριγανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αφροξυλιά αποσπάται από την κοινότητα Αφροξυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αφροξυλιά αποσπάται από την κοινότητα Αφροξυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ναύπακτος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ναυπακτίας

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Νεόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Μικρόν Παλαιοχωράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Άνω Αφροξυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Γέφυρα Μπανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Σφηκαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Λυγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Πιτσιναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κάτω Αφροξυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Μαμουλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ριγάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κάτω Μαμουλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κάτω Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Παλαιοχωράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Λεύκα Βομβοκούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ξηροπήγαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Βομβοκού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Βελβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv