ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαρκοπούλου Ωρωπού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρκόπουλο από το δήμο Ωρωπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλακάσα αποσπάται από το δήμο Ωρωπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από το δήμο Ωρωπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαυροσουβάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

Αναγνώριση του οικισμού Μπάφι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Λειβήσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Μαυροσουβάλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυροσουβάλας

ΦΕΚ 61Α - 12/02/1934

Ο οικισμός Μαλακάσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλακάσας

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλακάσας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέον Λειβήσιον της κοινότητας διορθώνεται σε Νέον Λιβύσιον

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μαρκοπούλου Ωρωπού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Περιβόλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

ΦΕΚ 222Α - 20/08/1955

Ο οικισμός Μαυροσουβάλα αποσπάται από την κοινότητα Μαυροσουβάλας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μπάφι της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Μαυροσουβάλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περιβόλιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

Αναγνώριση του οικισμού Σέσας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

05/04/1981

Ο οικισμός Σέσας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παραλία της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Βαρβάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

Αναγνώριση του οικισμού Βαρύτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

Αναγνώριση του οικισμού Μπάφι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

18/03/2001

Ο οικισμός Βαρύτι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωρωπού

Ο οικισμός Μαρκόπουλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωρωπού

Ο οικισμός Νέον Λιβύσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωρωπού

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωρωπού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv