ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαραθώνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαραθών

Ο οικισμός Μπέι Σεφέρι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Βρανάς προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σούλι Άνω & Κάτω προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Ραπεντόσα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Διόνυσος προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Βαρνάβας προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Γραμματικό προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Βελιατζίκι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σιράκο προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Καλέντζι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σταμάτα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σπατατζίκι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

01-06-1836

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλο αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογκίτι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωρωπός αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκάμινον αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοσάλεσι αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μαραθών στον οικισμό Καπανδρίτι

13-11-1841

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Περαίας

Ο οικισμός Μαρκόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Λογκίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Κακοσάλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Ωρωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Συκάμινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Ο οικισμός Μήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καπανδρίτι στον οικισμό Μαραθών

Ανακαλείται η αναγνώριση του δήμου Περαίας στο δήμο

15-04-1842

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Σκάλα Ωρωπού προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γεροτζακούλι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Λιόσια προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Μπογιάτι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Το όνομα του οικισμού Σπατατζίκι του δήμου διορθώνεται σε Σπάτα

Ο οικισμός Σιράκο του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Δρίζα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Μαραθώνος (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Σούλι Άνω & Κάτω του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δρίζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Σούλι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Κάτω Σούλι προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Μυγδαλέζα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Πλεξίδα προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Μαραθώνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κιούρκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιούρκων

Ο οικισμός Βαρνάβας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρνάβα

Ο οικισμός Γραμματικό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμματικού

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπανδριτίου

Ο οικισμός Μαραθών αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραθώνος

Ο οικισμός Λιοσάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιούρκων

Ο οικισμός Μπογιάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιούρκων

Ο οικισμός Βελιατζίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρνάβα

Ο οικισμός Άνω Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμματικού

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γραμματικού

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπανδριτίου

Ο οικισμός Σπατατζίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπανδριτίου

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Πλεξίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Μπέης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Μυγδαλέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Γεροτζακούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Σταμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Ραπεντόσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Ο οικισμός Κάτω Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθώνος

Το όνομα του οικισμού Λιόσια του δήμου διορθώνεται σε Λιοσάτι

Το όνομα του οικισμού Σπάτα του δήμου διορθώνεται σε Σπατατζίκι

Το όνομα του οικισμού Μπέι Σεφέρι του δήμου διορθώνεται σε Μπέης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μαραθώνος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραθών από το δήμο Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλεξίδα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπέης αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μυγδαλέζα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γεροτζακούλι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταμάτα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρανάς αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ραπεντόσα αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Σούλι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Μυγδαλέζα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλεξίδα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

Αναγνώριση του οικισμού Κάστρο Μαραθώνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

ΦΕΚ 296Α - 06/09/1926

Ο οικισμός Νέα Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Μάκρης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπέης της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξερολίθι

Ο οικισμός Καλέντζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βόθωνας

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλοκερατιά

16/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαραθών της κοινότητας

Ο οικισμός Κάστρο Μαραθώνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαραθών της κοινότητας

Ο οικισμός Ξυλοκερατιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

Αναγνώριση του οικισμού Σπάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Σταμάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταμάτας

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταμάτας

16/10/1940

Ο οικισμός Σπάτα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρανάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παρθενόπη (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μαραθώνος (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 54Α - 16/02/1951

Ο οικισμός Άνω Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Γραμματικού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Ξερολίθι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λόφος

19/03/1961

Ο οικισμός Παρθενόπη (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σχινιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

Αναγνώριση του οικισμού Βρανάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αύρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθώνος

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μαραθώνος

Δ. Μαραθώνος (Αττικής)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μαραθώνος

17/03/1991

Ο οικισμός Λόφος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαραθών του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γραμματικό αποσπάται από την κοινότητα Γραμματικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Γραμματικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέσι αποσπάται από την κοινότητα Γραμματικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος αποσπάται από την κοινότητα Βαρνάβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Βαρνάβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Βαρνάβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρίθι αποσπάται από την κοινότητα Βαρνάβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δημήτριος και Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Βαρνάβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Βαρνάβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρνάβας αποσπάται από την κοινότητα Βαρνάβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από την κοινότητα Βαρνάβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Βουτζάς αποσπάται από το δήμο Νέας Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μάκρη αποσπάται από το δήμο Νέας Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Βαρνάβα μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv