ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ροδιών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ροδιαίς από το δήμο Αιγέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρυμώνα αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρούλι αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανδανικά αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλαμούδι αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κούλουρος αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγιαννάκος αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαμιά αποσπάται από το δήμο Αιγέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μανδανικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεχριών

Το όνομα του οικισμού Ροδιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Ροβιαίς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ροβιών

Κ. Ροβιών (Ευβοίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ροδιών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροβιών

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχιον Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ροβιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Ροβιαί

Το όνομα του οικισμού Παληοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώριον

Ο οικισμός Αγιαννάκος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροβιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Δρυμώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Δαμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Ροβιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Καλαμούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Κούλουρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Ο οικισμός Μαρούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελυμνίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv