ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιτωλικού (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αιτωλικόν

Ο οικισμός Κούντουρα προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Παραχελωΐτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Παραχελωΐτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από το δήμο Παραχελωΐτιδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μούσουρι προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 14Α - 08/02/1866

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παραχελωΐτιδος

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωΐτιδος

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραχελωΐτιδος

ΦΕΚ 9Α - 14/02/1875

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Αιτωλικού (Λαρίσης)

ΦΕΚ 114Α - 18/05/1887

Ο δήμος καταργείται

Δ. Αιτωλικού (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κούντουρα του δήμου καταργείται.

Δ. Αιτωλικού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιβίστας

Ο οικισμός Αιτωλικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιτωλικού

Ο οικισμός Μούσουρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιβίστας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αιτωλικού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιτωλικόν από το δήμο Αιτωλικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλόβρυσον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Καμάρες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Φοινικιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Συνάναγας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Πλατειά Μέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Πέτρινας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Ντοκού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Μπελούσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Μεσαργιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Μεσαπηγάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Κούντουρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Ιχθυοτροφείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Βίγλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Αγγινάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Κατόχι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Αστροβίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιτωλικού

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Αγγινάρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Τριάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αστροβίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βίγλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ιχθυοτροφείον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καμάρες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατόχι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κούντουρος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεσαργιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπελούσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ντοκού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πέτρινας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλατειά Μέση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συνάναγας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φοινικιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αιτωλικού

Δ. Αιτωλικού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αιτωλικού

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Ο οικισμός Μαγούλα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλόβρυσον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Αιτωλικού και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

Αναγνώριση του οικισμού Πόρος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Σταθμός Αιτωλικού του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιτωλικόν του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Χαλίκιον και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Νησάκι και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Μπούζα και προσάρτησή του στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Σταμνάς αποσπάται από την κοινότητα Σταμνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταμνά αποσπάται από την κοινότητα Σταμνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσος αποσπάται από την κοινότητα Σταμνάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Φραγκουλαίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοβέργιον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβεργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιατσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβεργίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πόρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Σταμνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Αιτωλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Χρυσοβέργιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μέσα Πηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Σταθμός Σταμνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Φραγκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Χαλίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μπούζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Γιατσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv