ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαγαζειών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγαζειά από το δήμο Λακκιωτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρωμανάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγγελάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αντιοχάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννιτσάτικα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μητσιαλάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζερβάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλοδικάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανεσάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καγκάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φουντάνα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μποϊκάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα αποσπάται από το δήμο Λακκιωτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα αποσπάται από το δήμο Γαϊανών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Γιαννουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Ζερβάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Καγκάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

Ο οικισμός Κοντογιαννάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγά ή Λογγού

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ζενεμπισάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζειών

Αναγνώριση του οικισμού Βερονικάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζειών

Αναγνώριση του οικισμού Στανελάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζειών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαγαζειά της κοινότητας διορθώνεται σε Μαγαζιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαγαζιών

Ο οικισμός Αγγελάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αντιοχάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιαννιτσάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλοδικάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μητσιαλάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρωμανάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Στανελάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βερονικάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζενεμπισάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρβανιτακέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μανεσάτικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μποϊκάτικα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μαγαζιών (Κερκύρας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαγαζειών

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Φουντάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κουρταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζιών

Αναγνώριση του οικισμού Αρβανιτακαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζιών

Αναγνώριση του οικισμού Μανεσάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζιών

Αναγνώριση του οικισμού Μποϊκάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγαζιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρβανιτακαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Μανεσάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Κουρταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Μαγαζιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Μποϊκάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παξών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv