ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κερκυραίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κέρκυρα

Ο οικισμός Ανάληψις προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Φυγαρέτον προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Στρατιαί προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαρίτζα προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ανεμόμυλος προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μανδούκιον προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σαρρίκος προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Σαρρίκος του δήμου διορθώνεται σε Άγιος Ρόκκος

Ο οικισμός Μονή Πλατυτέρας προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ευφημίας προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μονή Κασσοπέτρας προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Πλατυτέρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Κέρκυρας προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Βλαχερνών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ευφημίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κασσοπέτρας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Φυγαρέτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φυγαρέτου

Το όνομα του οικισμού Στρατιαί του δήμου διορθώνεται σε Στρατιά

Ο οικισμός Γαρίτζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανεμόμυλος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μανδούκιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ρόκκος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Κέρκυρας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 341Α - 29/09/1915

Ο οικισμός Φυγαρέτον αποσπάται από την κοινότητα Φυγαρέτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 460Α - 15/12/1915

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντόκαλι αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουβιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαστούνι αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Πλατυτέρας και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Κερκύρας και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίων Θεοδώρων και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Ευφημίας και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

16/05/1928

Ο οικισμός Μπαστούνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Κερκύρας του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τεμπλόνι και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Βίδο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τεμπλόνι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ανεμόμυλος και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Λαζαρέττον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Γαρίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαντούκιον και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ρόκκος και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

Αναγνώριση του οικισμού Ποντικονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 164Α - 29/07/1949

Ο οικισμός Βίδο (νησίς) του δήμου μετονομάζεται σε Πτυχία (νησίς)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Άγιος Ρόκκος του δήμου μετονομάζεται σε Άγιος Σπυρίδων

07/04/1951

Ο οικισμός Στρατιά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κέρκυρα του δήμου

Ο οικισμός Ανάληψις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φυγαρέτον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Πλατυτέρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ευφημίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανεμόμυλος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γαρίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαντούκιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων του δήμου καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Λαζαρέττον (νησίς) του δήμου καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Τεμπλόνιον και προσάρτησή του στο δήμο Κερκυραίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από την κοινότητα Αλεπούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβροπούλοι αποσπάται από την κοινότητα Εβροπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλιον αποσπάται από την κοινότητα Καναλίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λαζαρέτο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κερκυραίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ερεικούσσα αποσπάται από την κοινότητα Ερεικούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχειά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαθρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαθρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάκοπο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαθρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάπλο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαθρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οθωνοί (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Οθωνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο Αχιλλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Υδρί αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο Εσπερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχαράβη αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από το δήμο Θιναλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερές (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ημερολιά αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από το δήμο Κασσοπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτάμια αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούκαρης αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετριτή αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νότος αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από το δήμο Λευκιμμαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλικούνας αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοραΐτικα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από το δήμο Μελιτειέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαθανάτικα αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαστρίτσα αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φέλεκας αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από το δήμο Παλαιοκαστριτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνιον αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Παρελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτύλας αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλίδα αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάδες αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαζάτικα αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπάτι αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο Φαιάκων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κάτω Γαρούνας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Μοραϊτίκων μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Αγίου Ιωάννου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Άφρας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Κασσιόπης μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Νυμφών μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Ο οικισμός Αχαράβη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κέρκυρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περιστερές (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ημερολιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μέγα Υδρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Παλαιοκαστρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γαζάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μπαρμπάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Παπαθανάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πτυχία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ποντικονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πηλίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Τεμπλόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λαζαρέτο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Διάκοπο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Διάπλο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Τραχειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Φέλεκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Εβροπούλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ερεικούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κάτω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κοκκίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κανάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άνω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κοντόκαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σπαρτύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Οθωνοί (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γουβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Χαλικούνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ποτάμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Νότος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Πετριτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μούκαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο οικισμός Μοραΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv