ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τατάρνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τατάρνα από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κοψέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Τατάρνης

18/12/1920

Ο οικισμός Κοψέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τατάρνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριπόταμον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριποτάμου

Κ. Τριποτάμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τατάρνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Τατάρνης

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Τριποτάμου (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοψαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριποτάμου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βρεκαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριποτάμου

Αναγνώριση του οικισμού Καϊπανάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριποτάμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοψαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Μονή Τατάρνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Βρεκαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Καϊπανάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv