ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ζακύνθου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζάκυνθος

Ο οικισμός Κήποι προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Καλλιτέρος προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βλόντος προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Νεραντζούλαι προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αργάσι προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ξηροκάστελλον προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βασιλικός προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Πόχαλη προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ακρωτήρι προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίου Διονυσίου προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Αγίου Διονυσίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Ζακύνθου προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Πόχαλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πόχαλης

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πόχαλης

Ο οικισμός Λιμήν Ζακύνθου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ζακύνθου και προσάρτησή του στο δήμο Ζακύνθου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Στροφάδων και προσάρτησή του στο δήμο Ζακύνθου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου των Ξένων και προσάρτησή του στο δήμο Ζακύνθου

ΦΕΚ 273Α - 31/10/1924

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικού

Ο οικισμός Ξηροκάστελλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικού

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Αργάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αργασίου

Ο οικισμός Βλόντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργασίου

Ο οικισμός Νεραντζούλαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργασίου

Ο οικισμός Καλλιτέρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργασίου

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ζακύνθου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου των Ξένων του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Κήποι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλπάκι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοκήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοκήπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιτέρος αποσπάται από την κοινότητα Αργασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργάσι αποσπάται από την κοινότητα Αργασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκάστελλον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βασιλικός αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαϊτάνι αποσπάται από την κοινότητα Γαϊτανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόχαλη αποσπάται από την κοινότητα Μποχάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδώνι αποσπάται από την κοινότητα Μποχάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από την κοινότητα Μποχάλης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Καλονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βασιλικού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστέλια αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταστάρι αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικανάς αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαρού αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράκας αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσον Γερακάριον αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουληκάδον αποσπάται από το δήμο Αλυκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιπάδον αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βανάτον αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαραίικα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμουζάς αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάνος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακινάδο αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάκιον αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κήρυκος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμοντέικα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουγιάτον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερίνι αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδάκια αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιράδον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρομίριον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούχα αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάρον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγώποδον αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λέων αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναφωνήτρια αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Χώρα αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινάρια αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθονιαί αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Νησί αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βολίμαις Άνω αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βολίμαι αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορίθιον αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίαι αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκός αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελιές αποσπάται από το δήμο Ελατίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθακιά αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλάς αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκιον αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη Κερίου αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απελάτι αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντοκράτορας αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άη Γιάννης αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάκια αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στημιές αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαραίικα αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερί αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Αργασίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Μποχάλης μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Βανάτου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Καλαμακίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

ΦΕΚ 3022Β - 21/09/2016

Ο οικισμός Μπόχαλη ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Εκτύπωση  Αρχείο csv