ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαραθιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαραθιά από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μαραθιάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαραθιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθιάς

Αναγνώριση του οικισμού Αμίριανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθιάς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παρκιό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαραθιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμίριανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Κάτω Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Παρκιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv