ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κόχλιας ή Χόχλιας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόχλια ή Χόχλια από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κόχλια ή Χόχλια της κοινότητας διορθώνεται σε Χόχλια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χόχλιας

Κ. Χόχλιας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κόχλιας ή Χόχλιας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Χόχλιας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόχλιας

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλατος

14/03/1971

Ο οικισμός Έλατος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χόχλια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χόχλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv