ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Έλσανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Έλσανη από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Έλσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρομμάτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαυρομμάτας

Κ. Μαυρομμάτας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Έλσανης

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μαυρομμάτας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λογγιαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαυρομμάτας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαυρομμάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Ο οικισμός Λογγιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βίνιανης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv