ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καλλιφωνίου (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλλιφώνι

Ο οικισμός Παληούρι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Λουτρός προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Κουβανάδες προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Ζαρχανάδες προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Γκέρμπεσι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Ντελή-Βελή προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Ζαΐμι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Κασνέσι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Καζνέσι - Μαγούλα προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Φιλία προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τρικκάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Δ. Καλλιφωνίου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικκάλων

ΦΕΚ 105Α - 14/05/1904

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καλλιφώνι στον οικισμό Κασνέσι

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Καρδίτσης και υπάγεται στο νομό Τρικάλων

Δ. Καλλιφωνίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τρικάλων από το νομό Καρδίτσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κασνεσίου

Ο οικισμός Ζαρχανάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρχανάδων

Ο οικισμός Καλλιφώνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Παληούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληουρίου

Ο οικισμός Καζνέσι - Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κασνεσίου Μαγούλας

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερμπεσίου

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρού

Ο οικισμός Φιλία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλίας

Ο οικισμός Κουβανάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουβανάδων

Ο οικισμός Ζαΐμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιφωνίου

Ο οικισμός Ντελή-Βελή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπεσίου

Κ. Καλλιφωνίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλλιφώνι από το δήμο Καλλιφωνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζαΐμι αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Ζαΐμι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαϊμίου

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Τρικάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Κ. Καλλιφωνίου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικάλων

Κ. Καλλιφωνίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Καλλιφώνι της κοινότητας διορθώνεται σε Καλλιφώνιον

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φανερωμένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιφωνίου

Κ. Καλλιφωνίου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 271Α - 26/10/1954

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιφωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιφώνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλλιφώνου

Ο οικισμός Μαυρονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλλιφώνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv