ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χιόνας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χιόνα από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Τόσκεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταροχωρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Χιόνας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 23Α - 23/01/1932

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μιτοπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv