ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μανεσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνεσι από το δήμο Μιδέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πουλακίδα αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 220Α - 10/06/1915

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μάνεσι στον οικισμό Πουλακίδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πουλακίδας

Κ. Πουλακίδας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 220Α - 10/06/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μανεσίου

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνεσι

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνεσι

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνεσι

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνεσι

ΦΕΚ 417Α - 26/11/1926

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μάνεσι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πουλακίδα της κοινότητας διορθώνεται σε Πουλλακίδα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πουλλακίδας

Κ. Πουλλακίδας (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πουλακίδας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πουλλακίδας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Πουλλακίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv