ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουτσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούτσι από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Κούτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργολικόν

Ο οικισμός Μπολάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κολοκοτρώνης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργολικού

Κ. Αργολικού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κολοκοτρώνης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αργολικού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Αργολικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv