ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άργος

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Κατακεκρυμμένης προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Κεφαλάρι (Μύλοι του Ερασίνου ποταμού) προσαρτάται στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο Γενεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο Γενεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Γενεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο Γενεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόϊ αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακίρι αποσπάται από το δήμο Τημενίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κεφαλάρι (Μύλοι του Ερασίνου ποταμού) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσακίρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιπποφορβείον προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Πυριτιδοποιείον προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Σιδηρουργείον προσαρτάται στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κρόϊ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Κατακεκρυμμένης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιπποφορβείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πυριτιδοποιείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σιδηρουργείον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Άργους (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κεφαλάρι προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Κόκλα προσαρτάται στο δήμο Άργους

Ο οικισμός Καλαμάνη προσαρτάται στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άργους

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυργέλλας

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυβερίου

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άργους

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άργους

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άργους

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργέλλας

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργέλλας

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργέλλας

Ο οικισμός Καλαμάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυβερίου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυβερίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άργος από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Κολοκυνθού και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Κρόι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Αναζήρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Κυρήμι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ταξιάρχαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Βουρλίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Αλμύραι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Ευαγγελίστρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Άκοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Μπούρδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Άργους

ΦΕΚ 273Α - 29/09/1925

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Άργους

Δ. Άργους (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 29/09/1925

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Άργους

16/05/1928

Ο οικισμός Κρόι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κολοκυνθού του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κίος και προσάρτησή του στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Νέα Κίος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Κίου

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαφιδακίου

ΦΕΚ 247Α - 26/07/1929

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδακίου και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κεφαλάρι του δήμου διορθώνεται σε Κεφαλάριον

Ο οικισμός Αλμύραι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουρλίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αναζήρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυρήμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Ταξιάρχαι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούρδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Ευαγγελίστρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαγούλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Άργους (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 200Α - 28/07/1952

Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαφιδακίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τημένιον και προσάρτησή του στο δήμο Άργους

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 292Α - 04/10/1977

Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαλαρίου

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από την κοινότητα Δαλαμανάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήρα αποσπάται από την κοινότητα Ήρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστρατον αποσπάται από την κοινότητα Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίναχος αποσπάται από την κοινότητα Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από την κοινότητα Κουρτακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από την κοινότητα Λάλουκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από την κοινότητα Πυργέλλας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άργος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Άκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Τημένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Ήρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Ίναχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Τρίστρατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv