ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαρμπόπης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρμπόπη από το δήμο Πιαλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από το δήμο Πιαλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Παπέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρμπόπης

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελευθεροχωρίου

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Βαρμπόπη της κοινότητας μετονομάζεται σε Φήκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φήκης

Κ. Φήκης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαρμπόπης

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Παπέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Παππαίϊκα

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Παππαίϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φήκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πιαλείων

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιαλείων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv