ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λιμνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λίμναις

Ο οικισμός Μπερμπάτι προσαρτάται στο δήμο Λιμνών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λιμνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λίμναις από το δήμο Προσυμναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λιμνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv