ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μοίρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοίρα από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από το δήμο Πατρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Τοπόλοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλατούνας

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Τσιμπάτα αποσπάται από την κοινότητα Μπαρδικώστα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μοίρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Τσιμπάτα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ζουμπάτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοίρας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γκοτσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μοίρας

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Ζουμπάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γκοτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μοίρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv