ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μεγάλης Πολιάνας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Πολιάνα από το δήμο Πιαλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γορζί αποσπάται από το δήμο Πιαλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πολιάνα Μικρή αποσπάται από το δήμο Πιαλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 22/03/1919

Ο οικισμός Πολιάνα Μικρή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρής Πολιάνας

ΦΕΚ 135Α - 06/07/1927

Ο οικισμός Γορζί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γορζίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μεγάλη Πολιάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πηγής

Κ. Πηγής (Τρικάλων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Πολιάνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόμφων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv