ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπαρδικώστα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαρδικώστας από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σάπια Βρύση αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Τσιμπάτα αποσπάται από την κοινότητα Καλάνιστρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βελιζίου

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλανδρίτσης

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Ο οικισμός Σάπια Βρύση της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Τσιμπάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μοίρας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μπαρδικώστα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπαρδικώστας της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυσταλλόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυσταλλόβρυσης

Κ. Κρυσταλλόβρυσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαρδικώστα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυσταλλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv