ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαϊδουριάρη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαϊδουριάρης από το δήμο Πατρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Ο οικισμός Γαϊδουριάρης της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα Πατρών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας Πατρών

Κ. Καλλιθέας Πατρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαϊδουριάρη

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλλιθέας Πατρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθεόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλλιθέας Πατρών

ΦΕΚ 261Α - 04/10/1976

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλλιθέα Πατρών στον οικισμό Καλλιθεόκαμπος

ΦΕΚ 170Α - 02/07/1981

Ο οικισμός Καλλιθέα Πατρών της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Καλλιθέα Πατρών

Ο οικισμός Καλλιθεόκαμπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα Πατρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv