ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Διδύμων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δίδυμον

Ο οικισμός Φούρνοι προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Σταΐλια προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Καρακάσι προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Λουκαΐτι προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Τσουκάλια προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

Ο οικισμός Καψοσπίτι προσαρτάται στο δήμο Διδύμων

05-01-1842

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Δίδυμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Σταΐλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

Ο οικισμός Καψοσπίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερμιόνης

ΦΕΚ 60Α - 29/08/1866

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δίδυμον από το δήμο Ερμιόνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταΐλια αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψοσπίτι αποσπάται από το δήμο Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σταΐλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καψοσπίτι του δήμου καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Δίδυμον του δήμου διορθώνεται σε Δίδυμοι

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Διδύμων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Διδύμων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δίδυμοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διδύμων

Ο οικισμός Καρακάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρακασίου

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διδύμων

Ο οικισμός Τσουκάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρακασίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Διδύμων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δίδυμοι από το δήμο Διδύμων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από το δήμο Δρυόπης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από το δήμο Διδύμων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 317Α - 31/12/1927

Ο οικισμός Αβγό αποσπάται από την κοινότητα Ιρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δίδυμοι της κοινότητας διορθώνεται σε Δίδυμα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Διδύμων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 31Α - 14/03/1967

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουκαϊτίου

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από την κοινότητα Λουκαϊτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Αβγό της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πελεή και προσάρτησή του στην κοινότητα Διδύμων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σαλάντιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Διδύμων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελεή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Σαλάντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Ράδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Δίδυμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Ο οικισμός Λουκαΐτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κρανιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv