ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεσσαπίας (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεσσάπιον

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μεσσάπιον του δήμου μετονομάζεται σε Γαλαξείδιον

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Γαλαξειδίου

Δ. Γαλαξειδίου (Φωκίδος και Λοκρίδος)

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο Μυωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μεσσαπίας

Δ. Γαλαξειδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μυωνίας

Ο οικισμός Κολοπετινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μυωνίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Γαλαξειδίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Γαλαξειδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαλαξείδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλαξειδίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γαλαξειδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλαξείδιον από το δήμο Γαλαξειδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γαλαξείδιον της κοινότητας διορθώνεται σε Γαλαξίδιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γαλαξιδίου

Κ. Γαλαξιδίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

Αναγνώριση του οικισμού Αψιφιά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλαξιδίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γαλαξειδίου

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Γαλαξιδίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Ο οικισμός Αψιφιά (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλαξιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Αψηφιά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλαξιδίου

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γαλαξιδίου

Δ. Γαλαξιδίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γαλαξιδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από την κοινότητα Βουνιχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από την κοινότητα Πεντεορίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέοι Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγίων Πάντων αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αψηφιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Γαλαξίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Νέοι Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Παραλία Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv