ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δελφών (Καστρίου) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δελφοί

Ο οικισμός Δεσφίνα προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Αντικύρα προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Μετόχι Ιερουσαλήμ προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Χρισσό προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

Ο οικισμός Ξεροπήγαδον προσαρτάται στο δήμο Δελφών (Καστρίου)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αντικύρας

Ο οικισμός Χρισσό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κρίσσης

Ο οικισμός Αντικύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αντικύρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αντικύρας

Ο οικισμός Ξεροπήγαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κρίσσης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δελφοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κρίσσης

Ο οικισμός Μετόχι Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κρίσσης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δελφών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δελφοί από το δήμο Κρίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 228Α - 08/09/1942

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δελφών

Δ. Δελφών (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 228Α - 08/09/1942

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δελφών

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Δελφών (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρισσό αποσπάται από την κοινότητα Χρισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Προφήτη Ηλία αποσπάται από την κοινότητα Χρισσού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Καλάνια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Δελφών

Ο νέος οικισμός Κρόκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Δελφών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δελφοί ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμφισσα αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από το δήμο Αμφίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνιχώρα αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αψηφιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαξίδιον αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέοι Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεόρια αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο Γαλαξιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποστολιάς αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοσκοπή αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινοχώριον αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαριολάτα αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλια αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάργιανη αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο Γραβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακριά Μαλλιά αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσφίνα αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γενημάκια αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμοί αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσακος αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενός αποσπάται από το δήμο Δεσφίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριταία αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρά αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόμη αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανουργιάς αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρολιθάρι αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσουνίτσα αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθανάσιος Διάκος αποσπάται από το δήμο Καλλιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαμπειός αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιταμός αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσος αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλαία αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πολύδροσος αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαταριές αποσπάται από το δήμο Παρνασσού και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δελφοί στον οικισμό Άμφισσα

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Ο οικισμός Αγία Σοφία του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Γαλαξιδίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Δελφών μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv