ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αμφίσσης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άμφισσα

Ο οικισμός Κούσκι προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σεργούνι προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σερνικάκι προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σιγδίτσα προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Σκάλα Αμφίσσης προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Τοπόλια προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

Ο οικισμός Καλοβάτες προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παρνασσίων

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσίων

Ο οικισμός Καλοβάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρνασσίων

Δ. Αμφίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούσκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σκάλα Αμφίσσης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιτέα προσαρτάται στο δήμο Αμφίσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 163Α - 31/07/1901

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αμφισσέων

Δ. Αμφισσέων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 163Α - 31/07/1901

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αμφίσσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αμφισσέων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άμφισσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφίσσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιτέας

Ο οικισμός Σιγδίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιγδίτσης

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σερνικακίου

Ο οικισμός Σεργούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αμφίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άμφισσα από το δήμο Αμφισσέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμφίσσης

Δ. Αμφίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμφίσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ευθυμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Παρνασσίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δροσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από την κοινότητα Σερνικακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άμφισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος Παρνασσίδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Αγία Ευθυμία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο οικισμός Σερνικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δελφών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv