ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φτέρης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φτέρη από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φτέρη της κοινότητας διορθώνεται σε Πτέρη

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Πτέρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Φτέρης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πτέρης

Κ. Πτέρης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φτέρης

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Πτέρης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Πτέρη της κοινότητας διορθώνεται σε Φτέρη

Το όνομα του οικισμού Άνω Πτέρη της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Φτέρη

Αναγνώριση του οικισμού Χελιμόδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πτέρης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φτέρης

Κ. Φτέρης (Φθιώτιδος)

19/03/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πτέρης

14/03/1971

Ο οικισμός Χελιμόδιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Άνω Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv