ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Υπάτης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Υπάτη

Ο οικισμός Μεξιάταις προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λάλα προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Βασιλικά προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Συκάς Υπάτης προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λύχνον προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λιάσκοβον προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Μάντετσι προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Γαρδίκι προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μπουγομήλα προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λαδικού προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Ρηγόζιανον προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Μονή Αγάθωνος προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Καράλι προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Λουπάκι προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αμαλότα προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικών

Ο οικισμός Χωμέριανη Εδώθε αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωμέριανης Εδώθε

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Λύχνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λύχνου

Ο οικισμός Μεξιάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεξιατών

Ο οικισμός Λιάσκοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιασκόβου

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Υπάτης

Ο οικισμός Μάντετσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαντετσίου

Ο οικισμός Λάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάλας

Ο οικισμός Συκάς Υπάτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκά Υπάτης

Ο οικισμός Υπάτη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Υπάτης

Ο οικισμός Χωμέριανη Πέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωμέριανης Πέρα

Ο οικισμός Σμόκοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμοκόβου

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικών

Ο οικισμός Ρηγόζιανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Καράλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάλας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Ο οικισμός Μονή Αγάθωνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Ο οικισμός Αμαλότα ή Αμβλότα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Ο οικισμός Μπουγομήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Υπάτης

Το όνομα του οικισμού Αμαλότα του δήμου διορθώνεται σε Αμαλότα ή Αμβλότα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Λουπάκι του δήμου καταργείται.

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Υπάτη από το δήμο Υπάτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγάθωνος αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμαλότα ή Αμβλότα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπουγομήλα αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο Υπάτης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Αναγνώριση του οικισμού Πουρνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

Αναγνώριση του οικισμού Κουρναρίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Μπουγομήλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουγομήλας

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Κουρναρίτσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πουρνιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαρκά και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

ΦΕΚ 122Β - 12/12/1932

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης ορίζεται θερινή έδρα της κοινότητας

Δ. Υπάτης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1941

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωμέριανη Πέρα αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωμέριανη Εδώθε αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Μονή Αγάθωνος της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγάθωνος

Το όνομα του οικισμού Αμαλότα ή Αμβλότα της κοινότητας διορθώνεται σε Αμαλιώτα

Αναγνώριση του οικισμού Λουπάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Υπάτης

Κ. Υπάτης (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 263Α - 18/10/1954

Ο οικισμός Λουπάκιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδωνιάς

09/04/1960

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγάθωνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λύχνου

ΦΕΚ 43Α - 02/03/1966

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Υπάτη στον οικισμό Λουτρά Υπάτης

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Υπάτης

Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος)

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Υπάτης

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Υπάτη και προσάρτησή του στο δήμο Υπάτης

ΦΕΚ 107Α - 06/05/1980

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρών Υπάτης

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρών Υπάτης

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρών Υπάτης

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρών Υπάτης

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λουτρά Υπάτης στον οικισμό Υπάτη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοχώριον Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αργυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από την κοινότητα Κομποτάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από την κοινότητα Λαδικούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Ροδωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκά Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα Συκά Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Λύχνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγάθωνος αποσπάται από την κοινότητα Λύχνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύχνον αποσπάται από την κοινότητα Λύχνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεξιάται αποσπάται από την κοινότητα Μεξιατών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Το όνομα του οικισμού Αμαλιώτα του δήμου διορθώνεται σε Αμαλώτα

Το όνομα του οικισμού Συκάς Υπάτης του δήμου διορθώνεται σε Συκά Υπάτης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μεσοχώριον Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μεξιάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αμαλώτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Κομποτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ροδωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Λύχνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Νέα Υπάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Συκά Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγάθωνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Υπάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Λουτρά Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Αργυροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Καπνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv