ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τυμφρηστού (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαυρίλλον

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Καστριάδες προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Μερκάδα προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Κάψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Μουτσαράκι προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Ζιόψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Περίλευτον προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Πιτσιωτά προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Ζημιανή προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Δ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καστριάδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κανάλια προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μουτσαράκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λευκάς προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κάψη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Πέρα Κάψη προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Πιτσόν προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ζημιανή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζημιανής

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καναλίων

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκάδος

Ο οικισμός Μαυρίλλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρίλλου

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Κάψης

Ο οικισμός Μερκάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μερκάδας

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαίας Κάψης

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Τυμφρηστού

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκάστρου

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιβλέπτου

Ο οικισμός Πιτσιωτά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσιωτών

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουγκακίων

Ο οικισμός Πέρα Κάψη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρα Κάψης

Ο οικισμός Ζιόψη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζιόψης

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πουγκακίων

Ο οικισμός Πυτσόν ή Πυτσιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πουγκακίων

Το όνομα του οικισμού Περίλευτον του δήμου διορθώνεται σε Περίβλεπτον

Το όνομα του οικισμού Πιτσόν του δήμου διορθώνεται σε Πυτσόν ή Πυτσιόν

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πέρα Κάψης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέρα Κάψη από το δήμο Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Πέρα Κάψη της κοινότητας μετονομάζεται σε Τυμφρηστός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τυμφρηστού

Κ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πέρα Κάψης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Τυμφρηστού

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Ο οικισμός Ράχη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τυμφρηστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv