ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σπερχειάδος (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παλαιόβραχον

Ο οικισμός Αγά προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κάρνα προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Μαστάνι προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Χαλίλη προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Μπρούφλιανη προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Γυφτοχώρι προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Γόριανη προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Καλλιγά προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κουφόδενδρα προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κλωνίον προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Φτέρη προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Καμπιά προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Γαύρος προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κιλυμόδι προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Λευκάδες προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κουκιά προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τυμφρηστού

Ο οικισμός Κάρνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαστάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γαύρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κιλυμόδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λευκάδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουκιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 65Α - 20/11/1878

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ομιλαίων

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιόβραχον στον οικισμό Αγά

Ο οικισμός Καλλιγά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μούστροβον προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μούστροβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 163Α - 21/07/1904

Ο οικισμός Αγά του δήμου μετονομάζεται σε Σπερχειάς

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπρούφλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπρούφλιανης

Ο οικισμός Γυφτοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυφτοχωρίου

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμπιών

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλωνίου

Ο οικισμός Χαλίλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλίλης

Ο οικισμός Παλαιοβράχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοβράχας

Ο οικισμός Σπερχειάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπερχειάδος

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φτέρης

Ο οικισμός Γόριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κουφόδενδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπερχειάδος

Το όνομα του οικισμού Παλαιόβραχον του δήμου διορθώνεται σε Παλαιοβράχα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπερχειάς από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γόριανη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουφόδενδρα αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Δ. Σπερχειάδος (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1941

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο Καλλιέων (Καλλιείς) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο Ομιλαίων και προσαρτάται στο δήμο

Κ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 263Α - 18/10/1954

Ο οικισμός Κουφόδενδρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Ο οικισμός Γόριανη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σπερχειάδος

Δ. Σπερχειάδος (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σπερχειάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από την κοινότητα Αργυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια Καμπιών αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα Καναλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα Καναλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλια αποσπάται από την κοινότητα Κλωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από την κοινότητα Κλωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανοίγματα αποσπάται από την κοινότητα Κλωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από την κοινότητα Κολοκυθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κυριακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από την κοινότητα Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσοποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από την κοινότητα Νικολιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβράχα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοβράχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Πιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχικος αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστοραίικα αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από την κοινότητα Πουγκακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Φτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Φτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανοίγματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άνω Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άνω Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κάτω Κανάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μαστοραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Τριφύλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Χάνια Καμπιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Βλάχικος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Σπερχειάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Παλαιοβράχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κάτω Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv